Kontakt

M-Networks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  • NIP 561-159-91-41
  • REGON 341426976

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000461540, kapitał zakładowy 20 000 zł (w całości wpłacony).

Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych: 10 527

Biuro czynne:

Poniedziałek - piątek
10:00 - 18:00

Obowiązek informacyjny RODO