Kontakt
M-Networks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP 561-159-91-41
REGON 341426976
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000461540, kapitał zakładowy 20 000 zł (w całości wpłacony).
Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych: 10 527
  • Adres: ul. Sienkiewicza 3a, 89-500 Tuchola
  • Tel: 603 030 347
  • Tel: 601 541 612
  • Awarie tel: 52 554 50 40
  • E-mail: biuro@m-networks.pl
  • Biuro otwarte w dni robocze od 10 do 18